ISO22000最新改版說明及HACCP繼續教育 快來報名!!!

【HACCP繼續教育暨國內外食安法規最新趨勢課程】


     * 主辦單位:社團法人中華食品安全管制系統發展協會

      * 合辦單位:領導力企業管理顧問有限公司

      *課程資訊:

       《臺北場》

  時間:107年9月7日(五) 08:30-16:30

  地點:臺北捷運北投會館(臺北市北投區大業路527巷88號)

       《臺中場》

  時間:107年9月14日(五) 08:30-16:30

  地點:維他露基金會  (臺中市北區雙十路一段123號)

       《高雄場》

  時間:107年9月28日(五) 08:30-16:30

  地點:義守大學推廣教育中心9D教室(高雄市前金區五福三路21號9樓)

*參加對象:歡迎對食安法規最新趨勢有興趣者,報名參加,詳情請見課程內容,機會難得,敬請把握機會!

詳情請連結至下列網址*


相關網址:(北中南三場)HACCP繼續教育暨國內外食安法規最新趨勢課程

公布單位:教育訓練組

回上頁